Utleie til private og bedrifter

Hvis du er interessert i å leie Granestua, les videre.

Priser 1.1.22-31.12.22 / Rev 1.11.22
Skoler og barnehager
Midtuke u/ overnatting  kr 1 500,- pr dag

Utleie til private
Midtuke kveld u/ overnatting                            kr 2 000,- pr dag
Midtuke kveld m/ overnatting                          kr 2 500,- pr dag
Fredag til lørdag                                                 kr 3 500,- pr opphold
Lørdag til søndag                                                kr 3 500,- pr opphold
Fredag til søndag                                              kr 5 500,- pr opphold

Utleie til bedrifter
Midtuke kveld u/ overnatting                            kr 3 000,- pr dag
Midtuke kveld m/ overnatting                           kr 3 500,- pr dag
Fredag til lørdag                                                kr 5 000,- pr opphold
Lørdag til søndag                                              kr 5 000,- pr opphold
Fredag til søndag                                              kr 6 000,- pr opphold
Arendalsuka mandag til fredag                      kr 25 000,- pr opphold
Annen langtidsleie etter avtale

Andre leieforhold kan avtales med utleier – kontakt oss på e-post: njohnsso68@gmail.com

Forutsetninger:
Det inngås bindende skriftlig avtale mellom utleier og leietakeravtale. Forskuddsbetaling
Maks 28 overnattende gjester tillatt (brannvernhensyn)
Leietaker sørger for lett rengjøring etter bruk, anlegget skal være fri for søppel og sekker med avfall settes i vedbod ved avreise.
Utleier har ansvar for videre bortkjøring av avfall

Ta kontakt på mail: njohnsso68@gmail.com

Utleie til skoler

Annen info:
Granestua og området umiddelbart rundt hytta eies av IK Grane allianse og driftes til daglig av et eget hytteutvalg – «Granestua Tursenter». Hytta har søndagsåpent fra ca. 15. august og frem til Påske. Da er også kiosken åpen med salg av vafler og drikke. Leie takere må ta hensyn til at det er gjester som kommer i perioden 10-15.

Vi er opptatt av å kunne tilby skolene muligheten til både å leie ut hytta og «låne ut» uteområdet, da vi håper og ønsker at unge kan bli kjent og glad i dette flotte turområdet – også med tanke på fremtidig hygge og glede.

Leie og lån skjer i ordnede og avtalte former, slik at dette blir til glede for både brukere og grunneier/drifter.

Det finnes 2 muligheter for skolene til å bruke Granestua og utearealene:

Alternativ 1: Bruk av utearealet rundt hytta og Kaldstadtjenna til aktivitetsdag

Må man virkelig spør om tillatelse til dette?

I følge Friluftsloven skal grunneier gi tillatelse dersom det på hans grunn skal være en samling av mennesker til en aktivitet.

Praktisk sett er det greit både for skolene og grunneier å vite når noen er på Granestua, slik at man ikke ‘kolliderer’ med andre skolegrupper eller med våre egne dugnadsarbeider.

Det er gratis å bruke utearealet og utedoene, men vi forventer at man rydder opp etter seg og tar med evt. søppel hjem.

Dette er en forutsetning for å få tillatelse neste gang!

Dersom man har behov for å kjøre bil inn til hytta kan nøkkel lånes – kontakt oss.

NB! Forsøk å unngå torsdagene, da det er vår faste dugnadsdag på og rundt hytta.

Alternativ 2: Leie av hytta til dags-arrangement med eller uten overnatting

Hytta kan leies til arrangementer med eller uten overnatting
Overnattingskapasiteten er 23 sengeplasser+ evt. 5 på madrass. 28 er maks. ut fra brannforskriftene.
Hytta bestilles hos Nina Johnsson Mob 984 26 357 eller mail granestua@gmail.com – hvor også nøkler utleveres.

Det er utarbeidet «Husregler» for bruken av hytta og uteområdet.
Disse er vedlagt «Utleiebekreftelse» som overleveres sammen med nøklene.

Det er viktig at disse leses nøye og at sjekklisten før hytta lukkes etter bruk følges. Det sparer oss for mye etterarbeid.

Husregler

 • RYDD inne og ute.
 • Utemøbler settes på plass hvis de har vært flyttet på.
 • VASK gulv i alle rom som har vært brukt – også toaletter og dusj/garderobe.
 • Sjekk at det er håndsåpe og tørkepapir i dispenserne på alle WC
 • Tøm vaskevannet ute.
 • VASK alle bord.
 • Fyll opp vedkassene.
 • Ta med all søppel hjem – også engangsgriller o.l.
 • La ingen «rester» stå igjen i kjøleskapet.
 • Sjekk at alle vinduer er lukket og alle lys slått av (NB: også stearinlys).
 • Elektriske ovner stilles slik de stod ved adkomst.
 • Lås vedbod og alle ytterdører.
 • MELD fra til utleier hvis noe ikke har fungert eller er ødelagt.

Nyttig info

Det er utarbeidet en oversikt over det viktigste på hytta.