Instruks for vertene

 • RYDD inne og ute.
 • Utemøbler settes på plass hvis de har vært flyttet på.
 • Fyll opp vedkassene.
 • VASK gulv i alle rom som har vært brukt – også toaletter.
 • Sjekk at det er håndsåpe og tørkepapir i dispenserne på alle WC
 • Søppelbøtter tømmes og klargjøres med poser (rull finnes under benk på kjøkkenet)
 • Tørk av alle bord, det skal telys i alle telys-holdere.
 • Vaskevann tømmes ute – IKKE i utslagsvask e.l.
 • Kjøkkenbenk og øvrige benker tørkes av
 • La ingen «rester» stå igjen i kjøleskapet.
 • «Hyttejournal» fylles ut og bilde / scan sendes til granestua@gmail.com så snart som mulig.
  Oppgjør settes inn på konto 2801.51.11129 i Sparebanken Sør.
  Pengeveske med kr 1 100,- i veksel leveres til Brekke Sport på Stoa
 • Sjekk at alle vinduer er lukket og alle lys slått av (NB: også stearinlys).
 • Elektriske ovner stilles slik de stod ved adkomst.
 • Lås vedbod og alle ytterdører.
 • Ta med all søppel hjem (kan legges i kontainer ved Granehallen)
 • MELD fra til hytteutvalget hvis noe ikke har fungert eller er ødelagt.

Tusen takk for innsatsen! Uten den hjelpen vi får vil det være umulig å drive Granestua

Hyttestyret