Åpningstider

Det er åpent hver søndag fra kl 10.00 – 15.00 i perioden.

Vårsesongen 2019: 6.1 – 7. 4

Høstsesongen 2019: 4.8 – 29.12