Gapahuk ved Kalstadtjenna

Granestua Tursenter bygger gapahuk i sommer.

Den vil bli utstyrt med sittebenker og bord.

Her vil man etterhvert kunne benytte bålpanne også

Ferdig ila sommeren.