60 unge deltakere gjennomførte skirenn

I flotte nyoppkjørte løyper ved Granestua hastet nærmere 60 unge ski-super seg de 800 m rundt Kallstadtjenna og til mål – der vaffel-og-saft premie ventet sammen med rosende ord fra mor og far.

Brukbart vær og gode sføreforhold gjorde rennet til en liten skifest

Takk til alle som hjalp til – spesiell takk til Jon Blågestad for super prepping av løyper natt til søndag!

Kåre og Knut Inge organiserer starten